Rekonstrukce modlitebny

V roce 2020 vytvořil Atelier Štěpán studii rekonstrukce modlitebny. Cílem je kromě opravy stropu hlavního sálu, který již technicky nevyhovuje, také celá řada dalších úprav. Hlavní myšlenka je návrat k původní architektuře dvacátých let minulého století odstraněním pozdějších přístaveb.

Součástí plánu jsou nové podkrovní prostory, které nemohou být kvůli snížené nosnosti nyní využívány. Tím vznikne možnost konat v modlitebně více akcí najednou. Připraven je také prostor pro výtah, který umožní propojit všechna podlaží bezbariérově.

Historie modlitebny

Modlitebna byla postavena ve dvacátých letech minulého století z prostředků věřících. Postupně byla částečně rozšířena kapacita sálu a přistaveny další prostory. Vedle hlavní sálu jsou tak k dispozici také prostory pro společná setkávání věřících mimo bohoslužby, setkání dětí, mládeže a nejstarší generace.

ZPĚT