O Církvi bratrské

Církev bratrská je společenství zahrnující lidi všech generací, rodiny i jednotlivce, věřící i víru hledající. Spolu s ostatními křesťanskými církvemi se hlásí k osobní víře v jednoho Boha – Otce, Syna a Ducha svatého, který stvořil svět, stal se v Ježíši Kristu jedním z nás a s námi dodnes zůstává. Navazuje na tradici staré jednoty českých bratří a usiluje o soudobé, praktické křesťanství v duchu Bible: v podstatných otázkách svornost, v ostatních záležitostech volnost, a ve všem láska.

VÍCE

O sboru v Brně

Zjednodušeně se dá říct, že jsme křesťanské společenství. Docela velké. Je nás asi 230 členů a k tomu mnoho dětí a lidí, co se pravidelně účastní našich aktivit. Jako velké společenství jsme rozprostřeni přes všechny generace od těch nejmenších po ty nejstarší. Přesto však máme jedno společné, a to je naše touha žít naše životy v úzkém vztahu s Bohem, ve kterého věříme jako našeho nebeského otce. Otce, který nás má rád a který nás vykoupil obětí svého syna Ježíše Krista. Chceme společně hledat a nalézat záchranu pro věčnost a tímto sloužit sobě navzájem a lidem okolo nás,

VÍCE
ZPĚT